BTW en Overdrachtsbelasting in het vastgoed

Hoofdregel: Verhuur bedrijf onroerendgoed is vrijgesteld van btw
Uitzonderingen zijn:
-De situatie waarin huurder en verhuurder opteren voor btw-belaste verhuur.
– De verhuur van parkeerplaatsen (tenzij deze deel uitmaken van een vrijgesteld verhuurd complex)
– Verhuur van hotel en pensionkamers

Wat is onroerende goed voor de btw:
– Niet eenvoudig te demonteren of verplaatsen
– Gebouw dat in 80 mandagen kan worden gedemonteerd is onroerend goed

Wat is een gebouw:
– Elk bouwwerk dat vast met de grond is verbonden
– Naast huizen en kantoorpanden, ook wegen, bruggen, tunnels, viaducten, alsmede kunstgrasvelden

Hoofdregel: Levering van onroerende zaken is vrijgesteld van btw:
Uitzonderingen:
– Levering bouwterrein (van rechtswege btw belast): onbebouwde grond met bewerkingen/voorzieningen/bouwvergunning  met oog op de bebouwing
– Levering nieuwe (vervaardigde onroerende zaak voor ingebruikname of maximaal 2 jaar daarna (met btw belast)
– Levering waarbij partijen opteren voor btw belaste levering

Nieuwbouw: gebouw voor, op of binnen 2 jaar na eerste ingebruikneming
+ 3 subcriteria:
– Bijv. op een gebouw van 5 miljoen nog 5 miljoen investeren
– Uiterlijk wijzigen
– Functioneel wijzigen

Oudbouw: gebouw dat meer dan 2 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen.

Vernieuwbouw / nieuw vervaardigen gebouw = gebouw dat tevoren niet bestond.

Bouwterrein = onbebouwde grond:
– Waarin bewerkingen hebben plaatsgevonden
– Ten aanzien/in de omgeving waarvan voorzieningen zijn/worden getroffen
– Ter zaken waarvan een omgevingsvergunning is verleend

BTW ASPECTEN VERHUUR

Verhuur – servicekosten:
– Servicekosten worden meegetrokken in het btw regime van de huurovereenkomst.

Btw en onroerend goed – verkoop overdracht van een algemeenheid van goederen
Bij verkoop van een onroerende zaak wordt deze geacht voor de rest van de herzieningstermijn gebruikt te zijn overeenkomstig het regime van de verkoop>

Bij btw vrijgestelde verkoop -> de resterende herziening-btw dient in één keer aan de belastingdienst afgedragen te worden.

Bij btw optie voor btw belaste levering -> aftrek van de investering-btw bij verkoper wordt definitief.

Kwalificatie van de levering als de overdracht van een algemeenheid van goederen
Gevolg: koper neemt de lopende btw herzieningtermijn van de verkoper over
Voordelen:
– Geen afrekening van herziening btw op het moment van verkoop
– Btw grondslag voor te betalen btw is (lagere) prijs die de koper in het verleden betaald heeft
Eisen:
– Er moet een algemeenheid van goederen over gaan (pand en huurovereenkomst)
– Belastingdienst werkt niet altijd mee
Aandachtspunt:
– Niet mogelijk bij sale-and-lease-back
– Historische btw gegevens moeten beschikbaar gesteld worden.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.