Funda Business licentie
Funda Business licentie

Aandachtspunten opstellen huurcontract winkelruimte

Waar moet een verhuurder op letten bij het opstellen van een huurcontract voor een winkelpand? Wat mag wel en wat mag niet?

Wij werken met een ROZ huurcontract. Dit is een standaard contract opgesteld door advocaten, eigenaren en huurders. Alle belangen zijn hier dus in meegenomen. Maar ook een ROZ contract is niet zonder risico’s. Je dient op de hoogte te zijn van alle ins en outs van het huurrecht. Het is dus raadzaam om altijd contact op te nemen met een jurist om het contract te laten checken. Wij helpen u daar graag bij. Heeft u een lopend contract? Ook dan kijken we graag naar de risico’s van het afgesloten contract.

Er zijn een aantal aandachtspunten bij het opstellen van een ROZ contract voor een winkelruimte. In deze blog staan we stil bij de cruciale afspraken uit dit contract.

Openstelling op de zondag

Dit punt is meteen een hekel punt in de politiek, maar door  de verruiming van de winkeltijdenwet kunt u als eigenaar een boete opleggen indien uw huurder niet open gaat op de zondagen. De verhuurder zal niet op onredelijke gronden deze instemming onthouden. Wij bevelen aan om een  clausule in de bijzondere bepalingen op te nemen betreft de openstelling op zondagen.

Oppervlakten

Er zijn verschillende methodes om een bedrijfsvloeroppervlakte kenbaar te maken. Veelal wordt er gekeken naar de bruto vloeroppervlak (BVO) of naar het winkelgebruiksoppervlak (WGO). Bij een oppervlakte berekening kunt u rekening houden met de NEN2580 definities.  Deze laat ook trapgaten en liften buiten beschouwing. In een andere blog geven we handvatten mee om op een juiste manier de oppervlakte te berekenen. Een aantal onderdelen van een gebouw mogen niet als verhuurbaar vloeroppervlak aangemerkt worden.

Voorkennis

Indien u als verhuurder vóór het aangaan van de huurovereenkomst kennis heeft van omstandigheden die in de weg staan bij het gebruik van het pand (denk aan wegwerkzaamheden) zal u dit moeten mededelen aan de huurder.

Bouwkundige staat

In een proces verbaal dat deel uit maakt van de huurovereenkomst dient de technische staat van het winkelpand beschreven te staan. U en de huurder aanvaarden de staat zoals genoemd in het huurcontract.

Reclame

U kunt als verhuurder beperkingen opleggen betreft het aanbrengen van lichtreclame en andere van buitenaf zichtbare wijzigingen.  U mag in het huurcontract voorschriften meenemen. Ook bij andere veranderingen aan het winkelpand dient de huurder een schriftelijke toezegging te krijgen.

Toegang ontzeggen

Indien een huurder bij het voor het eerst in gebruik nemen van het winkelpand nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan (denk aan borg) kan u als verhuurder de toegang ontzeggen van het winkelpand.

De kosten voor een verhuurder

  • Alle constructieve onderdelen (denk aan balken, vloeren, muren en daken)
  • Maar ook buitenkozijnen, riolering en energie tot de kast.
  • Tot het gehuurde behorende installaties (denk aan luchttoevoer)
  • Buitenschilderwerk

U dient als verhuurder in goed overleg met de huurder deze werkzaamheden in te plannen. Mocht dit tot extra kosten leiden, omdat u bijvoorbeeld personeel extra dient te betalen door werkzaamheden buiten de openingstijden, mag u het verschil in kosten in rekening brengen bij de huurder.

LET OP:

Iedere afwijking van en aanvulling op een huurovereenkomst dient schriftelijk te worden overeengekomen.

Mocht u met vragen zitten over een huurcontract helpen wij u graag. Neem contact met ons op.

Delen op:
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.