Funda Business licentie
Funda Business licentie

Wat moet u weten bij het verhuren van uw bedrijfspand?

Voordat u uw bedrijfspand gaat verhuren is het raadzaam om u eerst goed te verdiepen in de zaken waar u allemaal rekening mee dient te houden. In dit artikel sommen we de belangrijkste zaken voor u op.

Heeft u al een huurder in uw bedrijfspand en kunt u het contract zomaar opzeggen?

Nee, dat kan zomaar niet.

Bij een 290-bedrijfsruimte moet opzegging minimaal een jaar voor de vijf- of tienjaarstermijn afloopt gebeuren.

Huurcontract na vijf jaar opzeggen

Als verhuurder mag je de huurovereenkomst na de eerste vijf jaar slechts in twee gevallen opzeggen:

  • Als de huurder zich niet heeft gedragen, zoals van een goed huurder mag worden verwacht.
  • Als je aannemelijk kunt maken dat jij of iemand uit je gezin het verhuurde voor dringend eigen gebruik nodig heeft en het duurzaam gaat gebruiken. Onder duurzaam gebruik wordt bijv. verstaan renovatie van de bedrijfsruimte die zonder beëindiging van de huur niet mogelijk is.

Huurcontract na tien jaar opzeggen

Je hebt rekening gehouden met de wettelijke opzegtermijn van 1 jaar en opgezegd bij exploot of aangetekende brief én net als bij beëindiging na vijf jaar in de opzeggingsbrief uitgelegd waarom je de huurovereenkomst wilt stoppen.

Bij beëindiging na tien jaar zijn er nog twee geldige mogelijkheden:

  • Als je een bestemming wil verwezenlijken, volgens een geldend bestemmingsplan.
  • Als de huurder niet instemt met een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuw huurcontract. Dit aanbod mag niet een wijziging van de huurprijs inhouden.

Als verhuurder moet je via de kantonrechter de huurovereenkomst laten stoppen. De rechter zal het verzoek van de verhuurder om de overeenkomst te beëindigen moeten toewijzen als aan een van de vier regels wordt voldaan.

Huurcontract opzeggen na 10+ jaar

Als het huurcontract na tien jaar niet wordt opgezegd, loopt het contract voor onbepaalde tijd door. tenzij je met de huurder hebt afgesproken om de overeenkomst voor bepaalde tijd te verlengen.

Als je daarna het contract wil beëindigen, gelden dezelfde eisen als voor opzegging na tien jaar.

Is het een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan moet steeds een jaar voor het einde van de overeenkomst schriftelijk worden opgezegd.

Bij overige bedrijfsruimtes zoals kantoren geldt:

Als je een ‘overige bedrijfsruimte’ hebt, is het standaard dat de betalingstermijn ook de opzegtermijn is. Stel je betaalt maandelijks de huur, dan moet je minimaal een maand van tevoren de huur opzeggen. Het kan zijn dat er in de huurovereenkomst een andere  opzegtermijn is afgesproken. Zeg altijd schriftelijk, liefst aangetekend, op om misverstanden te voorkomen.

Het wordt wel aangeraden om als verhuurder ook meteen ‘ontruiming aan te zeggen’. U doet dit per aangetekende brief aan de huurder. Op deze manier kan de huurder max. 2 maanden blijven zitten om een andere ruimte te vinden, tenzij hij verlenging vraagt via de rechter.

Weet hoe hoog de huur moet zijn voor uw bedrijfspand

Het is lastig in te schatten hoe hoog de huur moet zijn van uw bedrijfspand. Wij geven graag een gratis advies. Ook hebben we een artikel geschreven over hoe u zelf een huurprijs kunt berekenen van een bedrijfspand en kantoorpand.

Bereken de oppervlakte van uw bedrijfspand

Het is wettelijk verplicht om de juiste metrages van uw winkelpand te communiceren. Hiervoor zijn een aantal regels. Zie ons artikel over regels en tips rondom het berekenen van m2 bij een winkelpand.

 

Is de huur van een bedrijfspand belast met BTW?

De huur van een bedrijfspand is vrijgesteld van BTW. In sommige gevallen is dit niet het geval. Het is aantrekkelijk om naar de opties te kijken. U kunt het nalezen via dit document

 

Besteed veel aandacht aan het huurcontract

Het is raadzaam om een professional naar het huurcontract te laten kijken. Wij stellen elke week huurcontracten op en hebben een aantal artikelen geschreven over dit onderwerp.

Aandachtspunten bij het opstellen van een huurcontract

Regels rondom huurverhoging

 

Elk type bedrijfspand heeft zijn eigen regels

Er zijn verschillen in regelgeving tussen kantoor en winkelpanden. Zie hierboven de artikelen met informatie. Deze kunnen u helpen bij het opstellen van een huurcontract.

 

Wie betaalt de kosten bij aanpassingen aan het bedrijfspand?

 “Kleine” aanpassingen, zoals rookmelders en brandblusapparaten, zijn de verantwoordelijkheid van de huurder. Deze neemt de uitvoering, het onderhoud en de kosten op zich, tenzij dit anders is overeengekomen in het huurcontract. Dit kan bijvoorbeeld in de servicekosten zijn verwerkt of als er een huismeester is aangesteld.

“Grote” aanpassingen aan het bedrijfspand zijn voor rekening van de verhuurder.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar Artikel 12 Kosten onderhoud, herstel en vernieuwingen, inspecties en keuringen van Algemene bepalingen behorende bij ROZ model winkelruimte. Voor kantoorruimtes staat dit in Artikel 11 . Deze Algemene bepalingen kunt u vinden op de website van ROZ.

 

Doe goed onderzoek naar verschillende bedrijfsmakelaars

Het is belangrijk dat u goed onderzoek doet naar de verschillende bedrijfsmakelaars. De kosten kunnen per makelaar erg verschillen. Soms kunnen er conflicten ontstaan wanneer er geen heldere afspraken zijn gemaakt. Wij hebben hier twee artikelen over geschreven.

Wat zijn de makelaarskosten

Wat doet een bedrijfsmakelaar?

 

Maak goede foto’s van je bedrijfspand

Bij een presentatie zijn goede foto’s het belangrijkst. Lees dit artikel dan ook goed door voordat u foto’s van uw bedrijfspand neemt.

Maak een goede tekst

Wij hebben een format gemaakt voor het schrijven van goede verkoopteksten

Gebruik de belangrijkste online kanalen

Verhuur van bedrijfspanden gebeurt tegenwoordig voornamelijk online. Kies daarom de juiste kanalen. Zie hier een overzicht van de mogelijkheden.

Houd rekening met het energielabel

Vanaf 1 januari 2015 controleert de overheid op de aanwezigheid van het definitieve energielabel bij de verkoop en verhuur en oplevering van utiliteitsgebouwen (zoals kantoren, winkels e.a.). Indien u niet aan deze verplichtingen voldoet kan het u een boete opleveren e.e.a. conform de Woningwet. Via deze link kunt u hier meer informatie over vinden:

In 2023 doet de overheid er een schepje bovenop en dienen alle kantoorpanden minimaal een energielabel C te hebben. Indien u hier niet aan voldoet kunt u ook een boete verwachten.

Vindbaar Vastgoed kan u in samenwerking met EC02 Energy Solutions B.V. tegen een gereduceerd tarief zorgen voor het vereiste energielabel. Wij hebben geconstateerd dat uw pand geen energielabel heeft / wel een energielabel heeft / niet label plichtig is.

Heeft u nog andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Delen op:
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.